ProjectForStudy

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 455|ตอบกลับ: 8

[ถาม/ตอบ] ลำดับคะแนนโดยการจัดลำดับที่ 1 2 3 #หาผู้รู้มาตอบ

[คัดลอกลิงก์]
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  4 วันที่แล้ว
 • เช็คชื่อแล้ว: 560 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  34

  กระทู้

  646

  โพสต์

  1722

  เครดิต

  HawkBrain

  Rank: 4

  เครดิต
  1722
  Ticket
  481
  จิตพิสัย
  1241
  สวัสดีครับ ผมอยากได้แนวทางการจัดการลำดับของคะแนนโดยมีลำดับที่ 1 2 3 ดังต่อไปนี้
  - โดยประกาศตัวแปร Array เก็บค่าคะแนน
  Dim number() As integer = {10, 5, 30, 40, 40, 20, 80}
            {.................}


  ผลลัพธ์ที่อยากได้
  [6] 80 =1
  [3] 40 = 2
  [4] 40 = 2
  [2] 30 = 3
  [5] 20 = 4
  [6] 10 = 5
  [1] 5 = 6
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  เมื่อวาน 14:11
 • เช็คชื่อแล้ว: 503 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  38

  กระทู้

  935

  โพสต์

  6210

  เครดิต

  KingUnicorn

  Rank: 6Rank: 6

  เครดิต
  6210
  Ticket
  3679
  จิตพิสัย
  2531

  Merciful MemberInstructor

  puklit โพสต์ 2019-8-20 16:52:22 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย puklit เมื่อ 2019-8-21 08:01

  ตัวอย่าง ผมเขียนขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Generic List<T>
  และการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ของ ID แล้วส่งข้อมูลขึ้นแสดงใน DataGridview


  ตัวอย่างโค้ด

  1. Public Class Form3

  2.     Public Class Employee

  3.         Public Property ID As Integer
  4.         Public Property Name As String
  5.         Public Property Last_Name As String

  6.     End Class

  7.     Private Sub Form3_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  8.         Dim L As New List(Of Employee)

  9.         L.Add(New Employee() With {.ID = 1000, .Name = "Name01", .Last_Name = "Lastname01"})
  10.         L.Add(New Employee() With {.ID = 1001, .Name = "Name02", .Last_Name = "Lastname02"})
  11.         L.Add(New Employee() With {.ID = 1002, .Name = "Name03", .Last_Name = "Lastname03"})

  12.         DataGridView1.DataSource = L.OrderByDescending(Function(emp) emp.ID).ToList()

  13.     End Sub

  14. End Class
  คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


  ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

  คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

  x

  คะแนน

  จำนวนผู้เข้าร่วม 1จิตพิสัย +10 ย่อ เหตุผล
  vbpossible + 10

  ดูบันทึกคะแนน

 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  เมื่อวาน 14:11
 • เช็คชื่อแล้ว: 503 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  38

  กระทู้

  935

  โพสต์

  6210

  เครดิต

  KingUnicorn

  Rank: 6Rank: 6

  เครดิต
  6210
  Ticket
  3679
  จิตพิสัย
  2531

  Merciful MemberInstructor

  puklit โพสต์ 2019-8-20 09:10:03 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย puklit เมื่อ 2019-8-20 13:51

  ผมได้ทดลองทำ Sorting & Ranking ดังนี้ไม่รู้ว่าจะตอบโจทย์ท่านหรือไม่  ตัวอย่างโค้ด

  1. Public Class Form2

  2.     Private Sub Form2_Load(sender As Object, e As EventArgs) Handles MyBase.Load

  3.         Dim number() As Integer = {10, 5, 30, 40, 40, 20, 80}
  4.         Dim t = number.OrderByDescending(Function(x) x).ToList()

  5.         MessageBox.Show(Ranking(t), "Result of Ranking")

  6.     End Sub

  7.     Private Function Ranking(ListName As List(Of Integer)) As String

  8.         Dim _Rank As Integer = 1
  9.         Dim str As String = String.Empty

  10.         For n = 0 To ListName.Count - 1

  11.             If n > 0 Then

  12.                 If ListName(n) <> ListName(n - 1) Then
  13.                     _Rank += 1
  14.                     str += ListName(n).ToString() & " = " & _Rank & vbNewLine
  15.                 Else
  16.                     str += ListName(n).ToString() & " = " & _Rank & vbNewLine
  17.                 End If
  18.             Else

  19.                 str += ListName(n).ToString() & " = " & _Rank & vbNewLine

  20.             End If

  21.         Next

  22.         Return str

  23.     End Function

  24. End Class
  คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


  ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

  คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

  x
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  4 วันที่แล้ว
 • เช็คชื่อแล้ว: 560 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  34

  กระทู้

  646

  โพสต์

  1722

  เครดิต

  HawkBrain

  Rank: 4

  เครดิต
  1722
  Ticket
  481
  จิตพิสัย
  1241
   เจ้าของ| artxyy14 โพสต์ 2019-8-20 14:29:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย artxyy14 เมื่อ 2019-8-20 14:30

  ขอบคุณมากครับ คุณ: puklit   

  #ช่วยอธิบายการทำงานของ Code หน่อยได้ไหมครับ
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  เมื่อวาน 14:11
 • เช็คชื่อแล้ว: 503 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  38

  กระทู้

  935

  โพสต์

  6210

  เครดิต

  KingUnicorn

  Rank: 6Rank: 6

  เครดิต
  6210
  Ticket
  3679
  จิตพิสัย
  2531

  Merciful MemberInstructor

  puklit โพสต์ 2019-8-20 15:39:48 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย puklit เมื่อ 2019-8-20 15:57
  artxyy14 ตอบกลับเมื่อ 2019-8-20 14:29
  ขอบคุณมากครับ คุณ: puklit   

  #ช่วยอธิบายการทำงานของ Code หน่อยได้ไหมครับ

  ผมใช้วิธีดังนี้ครับ
  1. รับค่าจาก Array number() แล้วมาทำการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยด้วย Linq ให้ท่าน ไปอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ OrderBy หรือ OrderByDescending จากลิ้งค์นี้

  https://www.tutorialsteacher.com ... y-orderbydescending

  2. หลังจากใช้ Linq เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยเสร็จ เก็บข้อมูลใหม่ใน Generic list (List<T>)
  ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์นี้
  https://docs.microsoft.com/en-us ... ew=netframework-4.8

  3. หลังจากนั้นก็สร้าง Function Ranking ขึ้นมาเพื่อ Loop เช็คค่าใน Generic (List<T>)
  เพื่อเช็คจากค่าแรกจนถึงค่าสุดท้ายใน List<T> โดยใส่เงื่อนไข Ranking ดังนี้
  3.1 ถ้าเป็นค่าแรกใน List<T> ให้ Ranking = 1
  3.2 ถ้าค่าถัดไปจากค่าแรก - จนถึงค่าสุดท้าย ให้เช็คค่าย้อนหลัง 1 ค่า หากได้ค่าไม่เท่ากัน กำหนดให้ Ranking + 1 หากมีค่าเท่ากันให้ค่า Ranking ไม่ต้อง + 1 (กำหนดให้มีค่าเท่ากัน)

  เช่น ชุดข้อมูล 3,2,2,1
  การทำงานก็จะได้ดังนี้
  ค่าที่ 1 คือ 3 Ranking =1
  ค่าที่ 2 คือ 2 มันจะทำการเช็คกับค่าก่อนหน้าคือถ้ามีค่าไม่เท่ากับ 1 Ranking +=1 จะได้ Ranking = 2  แต่ถ้าค่าเท่ากัน Ranking จะไม่เพิ่มค่าที่ 3 คือ 2  มันจะทำการเช็คกับค่าก่อนหน้าคือถ้ามีค่าเท่ากับ 2 ในเมื่อ 2 ได้กำหนด Ranking ไปแล้วมันก็จะดึงค่า Ranking นั้นมาใช้ได้เลย Ranking = 2
  ค่าที่ 4 คือ 1  มันจะทำการเช็คกับค่าก่อนหน้าคือถ้ามีค่าเท่ากับ 2 ถ้ามีค่าไม่เท่ากับ 2 Ranking +=1 จะได้ Ranking = 3

  มันจะทำการเช็คลำดับแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบชุดข้อมูลใน List<T> ที่กำหนดไว้
  ตัวอย่างการคิดใน Excel


  นี่เป็นวิธีคิดที่ผมออกแบบไว้ก่อนเขียนเป็นโค้ดออกมาครับ
  ประเด็นหลัก ๆ คือต้องหาวิธีคิดและกระบวนการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการให้ได้ก่อน แล้วค่อยลงมือเขียนโค้ด
  หากเริ่มลงมือเขียนโค้ดเลยโดยที่ยังไม่มีวิธีคิดและกระบวนการทำงาน ยังไงก็ไม่รู้ว่าจะเขียนโค้ดออกมาในรูปแบบไหน


  ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

  คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

  x
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  เมื่อวาน 14:11
 • เช็คชื่อแล้ว: 503 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  38

  กระทู้

  935

  โพสต์

  6210

  เครดิต

  KingUnicorn

  Rank: 6Rank: 6

  เครดิต
  6210
  Ticket
  3679
  จิตพิสัย
  2531

  Merciful MemberInstructor

  puklit โพสต์ 2019-8-20 16:27:51 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  artxyy14 ตอบกลับเมื่อ 2019-8-20 14:29
  ขอบคุณมากครับ คุณ: puklit   

  #ช่วยอธิบายการทำงานของ Code หน่อยได้ไหมครับ

  รอบหน้าถ้าท่านตั้งโจทย์มา ขอให้ท่าน เตรียมโค้ดหรือวิธีการคิดแก้ไขปัญหา
  ตามวิธีการของท่านมาด้วยนะครับ
  ผมจะตอบรอบนี้เพียงรอบเดียว

  ถ้าท่านถามแบบนี้ในเว็ป ThaiCreate รับรองไม่มีใครตอบ + อาจจะพ่วงโดนอบรมให้ไปปูพื้นฐานให้แน่นก่อน
  เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัวท่านมาในระดับหนึ่งก่อนถามนะครับ
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  4 วันที่แล้ว
 • เช็คชื่อแล้ว: 560 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  34

  กระทู้

  646

  โพสต์

  1722

  เครดิต

  HawkBrain

  Rank: 4

  เครดิต
  1722
  Ticket
  481
  จิตพิสัย
  1241
   เจ้าของ| artxyy14 โพสต์ 2019-8-20 16:41:24 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  ขอบคุณอีกครั้งนะครับ

  ผมจะพยายามคิดวิธีการทำงานของผลลัพธ์ก่อนที่จะเขียนโปรแกรมครับ
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  4 วันที่แล้ว
 • เช็คชื่อแล้ว: 560 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  34

  กระทู้

  646

  โพสต์

  1722

  เครดิต

  HawkBrain

  Rank: 4

  เครดิต
  1722
  Ticket
  481
  จิตพิสัย
  1241
   เจ้าของ| artxyy14 โพสต์ 2019-8-20 16:46:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  puklit ตอบกลับเมื่อ 2019-8-20 16:27
  รอบหน้าถ้าท่านตั้งโจทย์มา ขอให้ท่าน เตรียมโค้ดหรือ ...

  OK. ครับ คุณ: puklit
 • อารมณ์วันนี้
  แฮปปี้
  4 วันที่แล้ว
 • เช็คชื่อแล้ว: 560 วัน

  [LV.9]ConquerorII

  34

  กระทู้

  646

  โพสต์

  1722

  เครดิต

  HawkBrain

  Rank: 4

  เครดิต
  1722
  Ticket
  481
  จิตพิสัย
  1241
   เจ้าของ| artxyy14 โพสต์ 2019-8-20 17:00:49 | ดูโพสต์ทั้งหมด
  puklit ตอบกลับเมื่อ 2019-8-20 16:52
  ตัวอย่าง ผมเขียนขึ้นมาเพื่อให้เข้าใจการใช้งาน Generic Li ...

  ขอบคุณสำหรับการสอน  Generic List<T> ให้เข้าใจมากขึ้น  ^^

  ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

  รายละเอียดเครดิต

  ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|ProjectForStudy  

  GMT+7, 2020-2-24 02:01 , Processed in 0.079377 second(s), 30 queries .

  Powered by Discuz! X3.2 R20150609, Rev.38

  © 2001-2013 Comsenz Inc.

  ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้